Eysenck Personality Questionnaire, et av de mest kjente og brukte spørreskjemaer i klinisk psykologi og psykiatri for å fange opp personlighetstrekk. EPQ skiller mellom nevrotisisme (N), ekstroversjon (E), sosial konformitet («løgn»-L) og psykotisisme (P). Se også personlighet og personlighetstrekk.