F. er en forkortelse for latin fiat, fiant, betyr 'må tilberedes', og brukes på medisinske resepter.