Farmasøytisk institutt er en del av Universitetet i Oslo. Farmasøytisk institutt ble, som det første av universitetsinstituttene på Blindern, ferdig til innflytting høsten 1931. Instituttet ble oppført med midler bevilget av Apoteksavgiftsfondet.