Forsdahl-Barkerhypotesen, hypotese om at dårlig ernæring i første leveår kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom. Først fremsatt i 1973 av Anders Forsdahl, i 1980-årene relansert av David Barker i Storbritannia. Hypotesen har inspirert til omfattende forskning, men er også utsatt for kritikk.