Glasgow Coma Scale, den mest brukte skala i medisin for å kartlegge alvorlighet av akutt hodeskade. Skalaen bygger på informasjon om grad av kontaktevne og eventuell grad av reaksjon på sansestimuli hvis det foreligger bevisstløshet; motoriske responser på instruksjoner eller eventuelt sensoriske stimuli samt grad av orienterings- og kommunikasjonsevne. Skåren varierer fra 3 til 15 hvor høyest skår er mest normalt. En skår i område 13–15 indikerer en lett hodeskade (hjernerystelse). GCS har en viss prognostisk verdi.