Histoplasma capsulatum, soppart som dels kan fremkalle en oftest godartet lungelidelse, sjeldnere en alvorlig allmenninfeksjon. Sykdommen kalles histoplasmose.