ICPN, et klassifikasjonssystem som skal bidra til en enhetlig terminologi for å beskrive sykepleiepraksis. Det omfatter klassene sykepleiefenomener (sykepleiediagnoser), sykepleiehandlinger og sykepleieresultater (outcomes). Klassifikasjonssystemet er under utvikling i regi av den toneangivende internasjonale institusjonen International Council of Nurses (ICN). Hensikten er å kunne artikulere sykepleiens bidrag til helse og omsorg globalt på en systematisk og standarisert måte, samt å fremme harmonisering med andre utbredte klassifikasjonssystemer.