Kåre Molne, norsk lege, professor i medisin (gynekologi og obstetrikk) ved Universitetet i Tromsø 1979 og ved Universitetet i Trondheim samt overlege ved Kvinneklinikken ved Regionsykehuset i Trondheim fra 1981. En rekke vitenskapelige arbeider, særlig innen gynekologisk endokrinologi og infertilitet. Pioner i den praktiske tilretteleggelse av behandlingen av infertilitet.