Legemiddelindustrien, bransjeorganisasjon for industribedrifter som utvikler, produserer eller markedsfører legemidler (spesialpreparater) i Norge. Apotekene, som også produserer og markedsfører legemidler, regnes ikke som industribedrifter i denne sammenheng. LMIs viktigste virksomheter er organisert som egne selskaper. Felleskatalogen AS utgir Felleskatalogen. Farmastat – Norsk legemiddelstatistikk AS – samler og distribuerer informasjon som angår legemiddelforbruket. Under LMI hører også Utdanningsrådet, som står bak grunnutdannelsen av legemiddelkonsulenter, og Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon, som fører tilsyn med at informasjon og reklame i forbindelse med markedsføringen skjer i henhold til Forskrift om reklame for legemidler.