Lp(a)-lipoprotein er et arvelig bestemt lipoprotein som i synergi med andre risikofaktorer, spesielt økt LDL-kolesterol, øker risikoen for hjerte- og karsykdom.