M, forkortelse for mega-, dvs. at enheten skal multipliseres med 106 = 1 million.