MEA-syndrom står for 'multippel endokrin adenokarsinomi', og er det samme som multippel endokrin neoplasi.