MERS er en luftveisinfeksjon forårsaket av viruset MERS coronavirus (MERS-CoV). MERS står for Middle East Respiratory Syndrome, 

Mennesker blir smittet gjennom direkte kontakt med smitteførende dromedarer, kameler og flaggermus. Viruset er veldig smittsomt.

En del av de som smittes, får ingen sykdom eller mild sykdom, mens infeksjon i luftveiene med feber og hoste og alvorlige pusteproblemer preger sykdomsbildet hos de som utvikler alvorlig sykdom. Dødeligheten er høy, ca. 20 %.  Vi har ingen antiviral behandling eller vaksine, og behandlingen er symptomatisk. 

MERS er blitt karakterisert som en "emerging infection",  det vil si en infeksjon på frammarsj. Viruset var ukjent til 2012 da det ble oppdaget etter et utbrudd i flere land i Midtøsten. Det har ikke vært tilfeller av MERS i Norge.

Viruset er i slekt med forkjølelsesvirus og SARS-viruset. MERS-CoV er et enkelttrådet RNA-virus som er en ny art i slekten Betacoronavirus. Viruset antas først å ha vært i flaggermus, som smittet kameler på 1990-tallet.

Per 18. juni 2015 er MERS-CoV-tilfeller blitt rapportert i en rekke land; Saudi-ArabiaMalaysiaJordanQatarDe forente arabiske emiraterTunisiaFilippinene og Sør-Korea. Neste alle tilfeller er på en eller annen måte forbundet Saudi Arabia. Blant de cirka 1200 sykdomstilfellene så langt er cirka 450 døde, som gir en dødsrate på 38%. Det nyligste utbruddet i Sør-Korea med over 165 meldte tilfeller, 23 dødsfall og over 6729 plassert i karantene (per 18. juni 2015) gjør dette til det største utbruddet utenfor Saudi Arabia.

MERS-CoV er veldig smittsomt. De fleste tilfeller kan spores tilbake til smitte fra kamel, dromedar eller flaggermus, smitte på sykehus eller smitte mellom personer i samme familie. Siden det er påvist smitte fra person til person (dråpesmitte), tar WHOs retningslinjer høyde for at MERS kan smitte ved hoste. Sannsynligvis finnes det flere verter i naturen, noe som gjør sykdommen til en mulig zoonose, som er betegnelsen på en infeksjonssykdom som kan smitte fra dyr til menneske.

Inkubasjonstiden er 2-14 dager, og de fleste blir syke etter 3-6 dager. De fleste alvorlig syke MERS-pasienter har fått symptomer som feber, hoste og pustebesvær og muskelsmerter med påfølgende alvorlig lungebetennelse. En del pasienter opplever også oppkast, diare og magesmerter. Blant de alvorlig syke har man sett akutt lungesviktsyndrom (ARDS) med multiorgansvikt, nyresvikt, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og perikarditt (betennelse i hjertesekken). Hos én pasient som gikk på immunsupprimerende behandling ble det utelukkende registrert mage-tarmsymptomer. Noen av pasientene har fått påvist samtidig infeksjon med influensa A, herpes simplex I eller pneumokokker. Flertallet av de smittede har hatt kroniske sykdommer og det er flere menn enn kvinner. Gjennomsnittsalderen er litt under 50 år.

Prøver tas fra luftveiene, spesielt nedre luftveier, og undersøkes ved nukleinsyrepåvisning (PCR) for direkte påvisning av MERS-CoV. Pasientens antistoff-reaksjon mot MERS-CoV påvises ved ELISA, som er en sensitiv immunologisk metode til å måle små mengder biologiske substanser; antistoffer dannes etter cirka 2 uker.

Forebygges ved smitteforebyggende tiltak som for andre luftbårne infeksjoner. WHO anbefaler god hygiene i håndteringen av kameler. Nåværende behandling er kun for å lindre symptomene. Det finnes ingen vaksine mot MERS-CoV.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.