MMS, se mini mental status, verdens mest brukte metode for undersøkelse av kognitive funksjoner (hukommelse, orientering, konsentrasjon, konstruksjonsevne) hos eldre.