NK-celle, celle hos normale individer som dreper (virker cytotoksisk på) spesielle svulstceller uten forutgående immunisering. NK-cellene er derfor en del av det naturlige immunforsvaret (se medfødt immunitet). De kan være viktige for å kontrollere cellevekst og i forsvar mot utvikling av svulster. Se lymfocytt (NK-celler).