NSE er i medisinen en forkortelse for nevronspesifikk enolase.