Norsk Forbund for Utviklingshemmede, landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemning; stiftet 1967. 1967–97 var navnet Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede. NFU har som medlemmer psykisk utviklingshemmede, foreldre/pårørende og andre interesserte. NFU driver et omfattende opplysnings- og studiearbeid og søker å påvirke samfunnet for å sikre psykisk utviklingshemmede allmenne rettigheter. NFU har (2007) ca. 7500 medlemmer i 218 lokallag og fylkeslag i alle fylker. Hovedkontor i Oslo. NFU driver også likemannsarbeid og utgir tidsskriftet Samfunn for alle.