Norsk Pasientskadeerstatning

Artikkelstart

Norsk Pasientskadeerstatning er en erstatningsordning for pasienter. Ordningen ble etablert i 1988 og er hjemlet i pasientskadeloven. Erstatningsordningen omfatter både pasienter i den offentlige helsetjenesten og den private helsetjenesten.

Faktaboks

Også kjent som
NPE

NPE er et eget forvaltningsorgan. Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for pasienter å oppnå erstatning enn ved å gå til vanlig søksmål.

Forutsetninger for erstatning

I hovedsak må tre kumulative vilkår være oppfylt.

  • Skaden må ha ført til et økonomisk tap eller en viss invaliditet.
  • Det må være mer sannsynlig at helsehjelpen er årsak til skaden enn pasientens sykdom.
  • Det må foreligge svikt ved helsehjelpen (utredning, behandling, pleie eller kontroll), det vil si at det må være avveket fra det som er helsefaglig adekvat.

Det kreves på den annen side ikke at helsehjelpen er direkte uforsvarlig eller at det er handlet uaktsomt. Unntaksvis kan pasienter også få erstatning etter ordningen uten at det foreligger noen form for svikt.

Prosedyre for erstatning

Pasienten må fremme sitt økonomiske krav til NPE, som har en selvstendig plikt til å opplyse saken, blant annet ved å innhente alle nødvendige opplysninger fra helsetjenesten og foreta faglige utredninger. Pasienten trenger ikke å bruke advokat, men står fritt til å gjøre det. I enkelte vanskelige saker godtgjør NPE pasientens utgifter til bruk av advokat. NPEs avgjørelser er å regne som enkeltvedtak. Det innebærer at forvaltningslovens regler må følges når det gjelder blant annet saksopplysning og begrunnelse.

Omtrent en tredel av kravene fører frem ved at pasientene gis erstatning. Avslag kan påklages til Pasientskadenemnda som er et kollegialt organ sammensatt av jurister, leger og legfolk. Om lag 10 prosent av de avgjørelsene som blir påklaget, blir endret. Erstatningssummene varierer fra 5000 kr til flere millioner. Gjennomsnittlig er erstatningene på flere hundre tusen kroner. Avslag i Pasientskadenemnda kan bringes inn for domstolene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg