Oslo universitetssykehus HF, helseforetak som eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Helseforetaket ble stiftet 1. desember 2008, i drift fra 1. januar 2009. Sykehuset leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar lands- og regionsfunksjoner. Oslo universitetssykehus har også område- og lokalfunksjoner for deler av Oslos befolkning. Universitetssykehuset er landets største med cirka 20 000 ansatte, og står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.