Q, forkortelse for kvartil(firedel av hundre).Q1: 0–25 %, Q2: 25–50 %, Q3: 50–75 %, Q4: 75–100 %. Kvartil brukes ofte for å antyde hvordan en person ligger i forhold til normalbefolkningen eller en referansegruppe når det gjelder f.eks. symptombelastning, alvorlighet eller utvikling av en sykdom.