Q-T-intervall, tidsintervall i EKG (se elektrokardiografi); måles fra begynnelsen av Q-taggen til slutten av T-taggen. Størrelsen avhenger av kjønn, alder og hjertets frekvens. Forlenget Q-T-intervall disponerer for alvorlige rytmeforstyrrelser i hjertekamrene (Q-T-syndrom).