SAD, er, innen psykiatri, en engelsk forkortelse, som også brukes mye i norsk psykiatri, men som har liten utsagnsverdi fordi samme forkortelse kan ha tre ulike betydninger, og det ikke alltid er innlysende for mottager hvilken som menes: seasonal affective disorder (vinterdepresjon), schizoaffektiv disorder (schizoaffektiv lidelse) eller somatoform autonom dysfunksjon.