SIRS, måte kroppen reagerer på ved en generell betennelsestilstand; reaksjonene inkluderer feber (over 38,0 °C), økt mengde hvite blodceller (over 12 000 celler/mm3, se blod), økt hjertefrekvens (over 90 slag/min) og pustefrekvens (over 20 pust/min). Hos enkelte pasienter kan betennelsestilstanden gi senket kroppstemperatur (under 36,0 °C) og nedsatt mengde hvite blodceller (under 4000 celler/mm3). SIRS kan fremkalles av infeksjoner, men kan også bl.a. være en følgetilstand til store skader eller operasjoner, betennelse i bukspyttkjertelen og sykdommer i immunsystemet.