Ålesund, inntil statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002 sentralsykehus for Møre og Romsdal fylke og lokalsykehus for Sunnmøre. Heter nå Ålesund sykehus og inngår i Helse Sunnmøre HF.