Førde, inntil statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002 sentralsykehus for Sogn og Fjordane fylke og lokalsykehus for de midtre og vestlige deler av fylket. Heter fra 2002 Førde sentralsjukehus og inngår i Helse Førde HF.