Statens helsepersonellnemnd er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler visse typer klager fra helsepersonell. Se Helsepersonellnemnda.