Statens helsepersonellnemnd, se Helsepersonellnemnda.