Stortingets ombudsmann for forvaltningen er det samme som Sivilombudsmannen.