TSS, forkortelse for toksisk sjokk-syndrom eller tropisk splenomegali-syndrom.