Treponema, slekt av bakterier som tilhører spiroketene, omfatter blant annet Treponema pallidumssp.pallidum, årsak til syfilis, Treponema pallidumssp.pertenue, årsak til yaws (frambøsi) og Treponema carateum, årsak til carate (pinta).