Treponema er en slekt av bakterier som tilhører spiroketene og omfatter blant annet Treponema pallidum spp.pallidum, årsak til syfilis, Treponema pallidum ssp pertenue, årsak til yaws (frambøsi) og Treponema carateum, årsak til carate (pinta).