Tullios fenomen, svimmelhet fremkalt av kraftig støy. Forklaringen er at kraftig støy setter væsken (perilymfen) i sneglehuset i bevegelse, og disse bevegelsene kan forplante seg fra sneglehuset til den andre delen av det indre øret, labyrinten, som er et organ for likevektssansen, og derved gi følelsen av svimmelhet, se øret. Navn etter Pietro Tullio (1881–1941), italiensk lege.