Weils reaksjon, undersøkelse til påvisning av leptospirose, bygger på tilstedeværelsen av agglutinerende antistoff mot Leptospira interrogans.