Acyklovir, legemiddel mot visse virusinfeksjoner, spesielt herpesvirus. Se også antiviralia.