Agens, stoff, organisme eller kraft som er i stand til å fremkalle en biologisk, kjemisk eller fysisk forandring. I medisinen brukes for eksempel betegnelsen sykdomsfremkallende agens om mikroorganismer som kan fremkalle sykdom.