Forstavelsen brukes i betydningen ytterst når det gjelder navn på lidelser som særlig eller utelukkende angriper de ytterste delene av lemmene (hender og føtter).