Akromatisk, betyr ufarget. Ordet brukes særlig om brilleglass og andre linser som er tilpasset det forhold at lys med forskjellig bølgelengde (det vil si forskjellige farger) brytes ulikt.