Akromatisk, ufarget. Brukes særlig om brilleglass og andre linser som er tilpasset det forhold at lys med forskjellig bølgelengde (dvs. forskjellige farger) brytes ulikt.