Alkoholassosierte krefttyper, krefttyper som forekommer hyppigere hos personer med høyt alkoholkonsum, som f.eks. kreft i munnhulen, svelget, strupen, spiserøret og leveren. Det er mulig at brystkreft og endetarmskreft også skal regnes med.