Alleler, alternative utgaver av samme gen, det vil si genvarianter som har den samme plasseringen på de to kromosomene i et par. Disse har på ett eller flere steder i genet forskjellig DNA-sekvens. For noen gener eksisterer det over hundre forskjellige alleler. Se genetikk.