Ambidekster, som har evnen til å bruke begge hender like godt.