Ambulansetjeneste, beredskap for utrykning til pasienter som har behov for akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus og til pasienter som trenger transport på båre til nødvendig undersøkelse/behandling ved helseinstitusjon eller hos lege. Ambulansene koordineres av en AMK-sentral (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, nødnummer 113). Ambulansetjenesten har også en sentral rolle i beredskap i forhold til store ulykker og katastrofer.

Det mest vanlige transportmiddel er bil. Moderne ambulanser må ha utstyr som små akuttmottak på sykehus. En må kunne sette væske, eventuelt plasma eller blod inn i årene på pasienter som er i sjokk, og en må ha utstyr til å suge luftveiene rene for blod eller slim som hindrer åndedrettet. En må også ha utstyr for kunstig åndedrett, og for å regularisere livstruende hjerterytmer. I tillegg må en ha et utvalg av livsviktige medisiner, og fremfor alt, personell som er godt trenet for oppgaver knyttet til akuttmedisin. Utstyret i ambulansene er de senere årene videreutviklet slik at det kan gis mer avansert førstehjelpsbehandling samt at det nå bl.a. er mulighet for direkte overføring av pasientens data til sykehus. Dette gir mulighet for tilbakemelding fra sykehus til ambulansepersonale før ankomst til sykehus, og gjør at endelig behandling ved ankomst til sykehus kan planlegges og gjennomføres raskere. Enkelte ambulanser for transport av særlig dårlige pasienter (intensivpasienter) foregår med spesialbygde biler (legeambulanse, intensivambulanse) utstyrt som en liten intensivavdeling og har med spesialutdannede leger og/eller sykepleiere. Båt (nå i liten grad), helikoptre eller fly brukes også i ambulansetjenesten.

Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1920-årene. Etter krigen utførte små sivile sjøfly slike oppdrag i økende grad på Vestlandet og nordpå. Etter hvert ble helikoptre også benyttet. Luftforsvaret gjennomførte også luftambulanseoppdrag, noen av disse langt til havs. Konseptet med dedikert legebemannet ambulansehelikopter ble introdusert i 1978 av lege Jens Moe. En stiftelse ble etablert for å sikre økonomien (nå Norsk Luftambulanse). For øvrig ble det gitt trygderefusjon når transportene var rekvirert av lege.

Det har vært en stor utvikling de senere årene i forhold til personellets kompetanse, de fleste ambulanser er nå bemannet med faglært ambulansepersonell. I tillegg har stadig flere ambulansetjenester videreutdannet sitt personell slik at de kan gi utvidet medisinsk akuttbehandling, denne videreutdanningen er nå formalisert som utdanning av paramedisinsk personale («paramedics») på høyskolenivå.

Ambulansetjenesten har vært drevet både av sykehus, offentlige instanser og av frivillige og humanitære organisasjoner. I dag er ambulansetjenesten underlagt de regionale helseforetakene hvor tjenestene enten drives i regi av disse eller hvor de regionale helseforetakene har lagt dette ut til private drivere.

Under sosialminister Tove Strand Gerhardsen ble det etablert en nasjonal luftambulansetjeneste i 1988, der flyselskaper fikk kontrakt med Rikstrygdeverket om dedikert beredskap med spesialinnredete ambulansefly og -helikoptre (Statens Luftambulanse). Helsepersonellbemanningen ble besørget av fylkeskommunale sykehus.

Etter sykehusreformen i 2002 ble ansvaret for luftambulansetjenestens funksjon overført til de 5 regionale helseforetakene. I 2004 etablerte disse et felles datterselskap, Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS, som har det operative ansvaret for tjenesten. Flykontraktene settes fortsatt ut gjennom anbudsprosesser. Sykehusforetakene har ansvaret for helsepersonellbemanningen.

I 2006 består tjenesten av 12 ambulansehelikoptre bemannet med anestesilege, operert fra 11 baser, og 9 ambulansefly bemannet med spesialsykepleiere og lege ved behov, operert fra 7 baser. Forsvarets legebemannede redningshelikoptre benyttes også i stor grad til luftambulanseoppdrag, men har søk og redning som sin prioriterte oppgave.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.