An- er en forstavelse som betyr mangel på eller foruten, for eksempel anoreksi.