Ana, skrives også āā, på resepter fork. for lat. ana aequales, 'like mye av hver av de oppskrevne bestanddeler'.