Anoksi, oksygenmangel i vevene, som gjør at cellenes stoffskifte hindres. Farligst er anoksi av hjernevevet og hjertemuskulaturen. Anoksi kan skyldes redusert oksygenmengde i blodet (sees bl.a. ved anemi, svekkelse av åndedrettet og visse forgiftninger), men viktigst er sviktende blodtilførsel (som ved blodpropp).