Ant-, variant av anti-, forstavelse som betyr mot, motsatt.