Antidepressiva er det samme som legemidler mot depresjon.