Antroposofisk medisin, bygger på antroposofisk filosofi som er integrert i en medisinsk tilnærming. Antroposofisk medisin ble grunnlagt på 1920-tallet av Rudolf Steiner (1861–1925) i samarbeid med Ita Wegman og enkelte andre leger. Denne retningen står særlig sterkt i Tyskland og Sveits. Den deler mennesket inn i tre funksjonssystemer: sanse- og nervesystemet, stoffskifte- og lemmesystemet og det rytmiske systemet. Sykdomsbehandling består av urter, potenserte (homøopatiske) midler, massasje, kunstterapi og bevegelsesterapi. Medikamentell behandling gis av autoriserte leger, men spesielt utdannede terapeuter kan i samarbeid med leger utøve de andre behandlingsformene. Det finnes flere antroposofiske sykehus, bl.a. Lucasklinikken i Sveits og Vidarklinikken i Sverige.