Arbeidsmiljøloven, betegnelse som lenge ble brukt om «Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. Februar 1977». Den ble imidlertid avløst av «Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

» 1. januar 2006. Innholdsmessig er loven på mange områder en videreføring av tidligere arbeidsmiljølov, men den har også en rekke endringer og nye bestemmelser. De siste endringene i loven trådte i kraft 1. januar 2013.

Lovens formål er delt i fem: Den skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakere i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø og til sist bidra til et inkluderende arbeidsliv. Dette er i hovedsak de samme formål som tidligere, men med et ytterligere fokus på inkludering i arbeidslivet.

Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, unntatt i sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Loven gjelder også for petroleumsvirksomhet til havs.

De fleste endringene i arbeidsmiljøloven går på psykososiale arbeidsmiljøforhold og forhold som gjelder inkludering i arbeidslivet. Vår gamle Arbeidsmiljølov fra 1977 var kjent for å ha konkrete krav til psykososialt arbeidsmiljø. Dette i motsetning til arbeidsmiljølover fra mange andre land. Kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet er utvidet ytterligere og enda mer konkretisert i den nye loven, og den omfatter blant annet krav til beskyttelse mot vold og trusler fra kunder, klienter, mv.

Den nye loven har et nytt kapittel om vern mot diskriminering og inneholder også bestemmelser om likebehandling i arbeidslivet. Det er videre nytt at arbeidsgiver, dvs. virksomhetens øverste leder, plikter å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tidligere var det kun verneombud og deltakere i arbeidsmiljøutvalg i bedriftene som måtte ha slik opplæring. Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid.

Med den nye loven etableres en egen tvisteløsningsnemnd. Nemnda skal avgjøre alle tvister om permisjonsrettigheter og visse typer tvister om arbeidstid.

Les også en juridisk presentasjon av arbeidsmiljøloven.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.