Atavisme, tilbakeslag, det fenomen at en egenskap man bare kjenner fra forfedre flere generasjoner tilbake, igjen dukker opp i slekten. Ordet brukes særlig om egenskaper fra et tidligere utviklingstrinn, for eksempel om gjellerester på halsen.