Atlanto-oksipitalledd, valseformet dobbelt ledd mellom den øverste halsvirvelen (atlas) og skallens bakhodeben (os occipitale). Det er anatomisk sett et eggledd og tillater bevegelser sideveis og fremover-bakover av hodet (derfor også kalt «ja-leddet»).