autismespekterforstyrrelser

Artikkelstart

Autismespekterforstyrrelser er en samlebetegnelse på ulike varianter av autisme, en nevropsykiatrisk tilstand karakterisert ved vedvarende forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon og begrenset adferdsmønster med stereotype, gjentakende handlinger, og ofte begrensede aktiviteter og interesser.

Faktaboks

Uttale
autˈisme
Etymologi
av gresk autos, ‘selv’

Den tilstanden som i ICD-10 kalles barneautisme er undergruppen med det mest alvorlige avviket. Barneautisme manifesterer seg tidlig og kan gjerne diagnostiseres i 2-3 års alder. Avvik viser seg tidlig i mangelfull utvikling av kontaktevne med forstyrret sosialt samspill, forstyrret og oftest forsinket språkutvikling og ritualistisk, ofte tvangspreget atferd. Barneautisme finnes på alle nivåer av intellektuell fungering, men majoriteten har også en mental retardasjon.

Utbredelse

Hyppigheten anslås til omkring fem pr. 10 000 barn. Gutter rammes fire til fem ganger så hyppig som jenter. Tilstanden viser seg før to og et halvt års alder.

Årsaker

Infantil autisme skyldes ikke mødres egenskaper eller feilaktig oppdragelse, slik en del fagfolk hevdet for noen tiår siden. Lik forekomst av infantil autisme på tvers av kulturer og folkeslag så vel som resultater av tvillingundersøkelser taler for at sykdommen primært skyldes biologiske forhold. Det samme gjør en påvist sammenheng mellom medfødte virusinfeksjoner, skader i fosterlivet og sykdommen. Ved infantil autisme kan det hos flertallet påvises strukturelle eller funksjonelle forandringer i hjernens funksjon.

Symptomer

Mange pasienter vil vise stereotype bevegelser av hånd og fingrer, kort oppmerksomhetsspenn, ulike grader av selvødeleggende atferd og forsinket kontroll med renslighet.

Infantil autisme opptrer uavhengig av intelligens, og den teoretisk-praktiske intelligensen varierer fra dyp psykisk utviklingshemning til IQ>140. Forløpet kan variere gjennom barne- og ungdomsårene. Kombinasjonen av høy intelligens og infantil autisme kan medføre at diagnosen oversees, med feilaktig behandling som en følge.

Behandlingen

Behandlingen vil i hovedsak være tverrfaglig med sterke pedagogiske innslag (psykoedukativ) etter de samme retningslinjer som gjelder for funksjonshemmede og deres familier i sin alminnelighet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg