Autotomi, eller selvamputasjon betegner evnen hos en del dyr til frivillig å bryte av kroppsdeler, oftest lemmer.